Fondi loomislugu ja asutajad

Fondi lugu algab 2005 aasta Johannesepäevast (27.detsember), kui kristliku maailmavaatega ohvitseride sõpruskond otsustas, et veendumused ja väärtushinnangud peaksid lisaks sõnadele väljenduma ka tegudes. Aruteludes jäi küllaltki üksmeelselt kõlama seisukoht: heategu peab aitama lapsi nende haridusteel.
Kuna sõpruskond oli väike, otsustati konkreetne toetus suunata ühele lapsele, aastasele Carolinile, kelle isa Arre langes teenistusülesannete täitmisel.
2006 aasta alguses avati kindlustustootena Carolini koolifond, kuhu sõpruskonda kuuluvad ohvitserid igaaastaselt sissemakseid tegid.
Mõte arenes edasi, toetada ka teiste, teenistusülesannete täitmisel langenud või raskelt vigastatud relvavendade lapsi nende haridusteel.
Otsides partnereid ja mõttekaaslasi, jäid sõelale kaks organisatsiooni: Eesti Nato Ühing kui kaitsevaldkonnas tegutsev mittetulundusühing ja Eesti Reservohvitseride Kogu, mille liikmeskonda kuulusid paljud sõpruskonna liikmed ja kamraadid. Tõelise patrioodi ja riigimehena asus Fondi patrooni ja mõttekaaslasena rivvi Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.
Läbirääkimiste tulemusena asutati 2011 aasta alguses Sihtasutus Carolin Illenzeeri Fond, mis suudab toetada juba palju rohkem lapsi kui ainult Carolin.


SA Carolin Illenzeeri Fond asutajateks on MTÜ Eesti NATO Ühing, MTÜ Reservohvitseride Kogu ja MTÜ OSMTH (kristlikke ohvitsere ühendav organisatsioon).