SA Carolin Illenzeeri Fond

Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fond eesmärgiks on raha ja mitterahaliste vahendite kogumine teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste laste toetamiseks. Fond lähtub oma tegevuses hoolivusest ja heast tahtest, selleks, et aidata katta Eesti eest võidelnud kaitseväelaste laste koolituskulud või toetada nende huvitegevust.

Carolin Illenzeer on operatsioonil „Iraagi Vabadus“ 2004. aastal langenud vanemveebel Arre Illenzeeri tütar, keda isa nägi vaid üks kord, 2004. aasta suvel pärast Carolini sündi, kui isa Arre operatsioonipiirkonnast kodus puhkusel käis. SA Carolin Illenzeeri Fond asutajateks on MTÜ Eesti NATO Ühing, MTÜ Reservohvitseride Kogu ja MTÜ OSMTH (kristlikke ohvitsere ühendav organisatsioon).

Sihtasutus alustas tegevust 2011. aasta alguses ja peamisteks tegevusteks on heategevuslikud projektid. Langenud ja raskelt vigastatud Eesti sõdurite lapsi on kõigil headel inimestel võimalik toetada kogu aeg, ka suurte heategevuskampaaniate vaheaegadel. Loodame Eesti inimeste heasoovlikkusele ja abistavale käele.

Kersti Kaljulaid
Vabariigi President
Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fondi patroon