Toetuste taotlemise kord ja piirmäärad

Carolin Illenzeeri Fondi vahenditest rahaliste ja mitterahaliste toetuste taotlemine ja nende menetlemine toimub vastavalt 12. aprillil 2017 aastal nõukogu otsusega kinnitatud “Toetuste taotlemise korrale”.

Väljamakstavate summade piirmäärad kehtestab nõukogu igaks järgnevaks aastaks.

Toetuste taotluste kord
Lisa 1 Toetuste piirmäärad 2018