Ansip tunnustas missioonisõdureid: “Teie olete need, kes on meie priiust põlistanud.”

2. aprill 2013

Peaminister Andrus Ansip tänas täna Stenbocki majas toimunud vastuvõtul eelmisel aastal välisoperatsioonidel teeninud kaitseväelasi ja nende lähedasi.

Peaminister tänas vastuvõtule tulnud kaitseväelasi kõige selle eest, mida nad on Eesti riigi heaks teinud. “27. märtsil tähistasime priiuse põlistamise päeva – teie olete need, kes on meie priiust põlistanud,” ütles peaminister Andrus Ansip. “Te teate suurepäraselt seda, et kui meie abistame teisi, võime loota ka ise teiste abile. Teie teene on see, et Eesti on tugev ja hästi kaitstud. Te olete välismissioonidel Afganistanis, Liibanonis, Kosovos ja laevakaitsemeeskondades kõvasti karastunud ning see on see, mis on meie kaitsevõimet oluliselt tugevdanud. Suur aitäh teile,” lisas peaminister Andrus Ansip.

Peaminister tänas oma sõnavõtus ka kaitseväelaste lähedasi, sest kaugel rasketes oludes teenimine ilma nende toetuseta oleks Eesti riigi kaitsmine välismissioonidel väga raske kui mitte võimatu.

Peaminister kinkis kõigile kaitseväelastele pühendusega Küllo Arjakase raamatu “Eesti hümn”.

Estcon-13 ülem kolonelleitnant Margus Koplimägi tänas peaministrit vastuvõtu eest ning meenutas peaminister Andrus Ansipi ja brigaadikindral Riho Terrase visiiti Afganistani. Kolonelleitnant tänas samuti kõiki lähedasi ja ütles, et ilma perekondade toetuseta ei oleks välisoperatsioonidest osavõtmine võimalik.

Tänuvastuvõtul osalesid 2012. aasta maist novembrini Afganistanis teeninud kontingent Estcon-13, laevakaitsemeeskonnad 3 ja 4 ning Kosovos ja UNTSO raames teeninud kaitseväelased. Vastuvõtust võtsid osa ka kaitseväelaste lähedased ja pereliikmed.