Kaitseminister arutas vigastatud kaitseväelastega plaani nende olukorra parandamiseks

www.DELFI.ee
Urmas Reinsalu

Kaitseminister Urmas Reinsalu arutas välismissioonidel vigastada saanud kaitseväelastega valmivat veteranipoliitikat ja kaitseväelaste sotsiaalset tuge parandavaid meetmeid.
„Meie eesmärk veteranipoliitikat koostades on kokku koondada kõik tegevused, mida veteranide ühiskondlikuks tunnustamiseks ja professionaalseks toetamiseks tehakse. Terviklik lähenemine on eeldus kõigi detailsemate küsimuste lahendamiseks,” ütles Reinsalu ministeeriumi teatel.

Ta lisas, et veteranipoliitikaga kaasnevad konkreetsed ja käegakatsutavad muudatused, nagu vigastatud kaitseväelase sotsiaalsete toetuste suurendamine, sõdurite täiend- ja ümberõppe toetamine ning suurem tugi vigastatute pereliikmetele.

Veteranid rääkisid ka vajadusest parandada sõdurite psühholoogilist tuge, et nõustamispsühholoogid tunneksid paremini missioonisõduri teenistuse spetsiifikat.

Minister kinnitas kaitseväelastele, et nende muresid ja tagasisidet võetakse arvesse veteranipoliitika lõppversiooni koostamisel.

Eile tutvustas minister Reinsalu veteranipoliitikat Scoutspataljonis elukutselistele kaitseväelastele.

Veteranipoliitikat, mis kuulub valitsuse selle aasta tegevusprogrammi, esitletakse laiemalt pärast selle valmimist novembris.

Valmiv poliitika käsitleb Eesti veteranidena nii rahuajal Eestis teenistusülesandeid täites vigastada saanud kaitseväelasi kui ka välismissioonidel osalenuid. Poliitika koondab kõik veterane ja vigastada saanud kaitseväelasi puudutavad tegevused, pakub võimalused riigipoolse toe suurendamiseks ja lahendab seni ilmnenud kitsaskohad.