Kaitseminister sõjainvaliidide tervekstunnistamisest: selline jabur seaduseväänamine tuleb kohe lõpetada

Kaitseminister sõjainvaliidide tervekstunnistamisest: selline jabur seaduseväänamine tuleb kohe lõpetada.

Foto: Ilmar Saabas
 
 

Kaitseministri Urmas Reinsalu sõnul on vastuvõetamatu olukord, kus Afganistanis teeninud ja seal raskelt vigastada saanud sõjaveteranidele ei määrata nende soovil sotsiaalkindlustusametis puuet. Kaitseministri sõnul on hakatud olukorra muutmiseks ka vastavaid samme juba astuma.
“Tutvusin hommikul selle kirjatükiga (Eesti Päevalehe artikkel – R.V) ning minu seisukoht on, et selline olukord on täielik jama ja sellele tuleb leida kohe lahendus,” ütles Reinsalu Delfile.

“Selliste seadusväänamistega paneme me veteranid jaburasse olukorda ja seda kindlasti ma ei saa aktsepteerida,” lisas Reinsalu.

Kaitseministri sõnul tuleks luua olukord, kus veterane koheldakse ikka inimväärselt ja mõistuspäraselt. “See kuidas me seda saavutame…kui vaja kohaldada seadust mõistuspärasemaks või kui selleks ei piisa riigiasutuste suunitlusest, siis tuleb ka seadust muuta,” ütles Reinsalu ning lisas, et on “andnud ülesande kaitseministeeriumile sellise jaburuse lõpetamiseks.”

Ettepanekud sotsiaalminister Hanno Pevkurile ja talle alluvale sotsiaalkindlustusametile jõuavad Reinsalu sõnul lähiajal.

Eesti Päevaleht kirjutas täna, kuidas sotsiaalkindlustusamet tunnistas terveks neli Afganistanis raskelt haavata saanud kaitseväelast. Põhjendus: puuet ei tuvastatud, kuna noored mehed tulevad proteesiga liikudes nii hästi toime.

Probleem on muuhulgas ka selles, et puue määratakse inimesele nn kaugjuhtimise teel ja puuet määrav ekspertarst puudetaotlejat oma ihusilmaga ei näe, vaid lähtub paberitest.

Kui aga puudega inimese kirjalik eneseväljendus pole kõige parem, võibki puue jääda määramata. „Puude raskusastme ja lisakulud tuvastab sotsiaalkindlustusamet, kaasates ekspertarste. Hinnangu toimetulekule annab inimene oma ekspertiisitaotluses, tervislikku seisundit kirjeldab tema raviarst. Sotsiaalkindlustusameti ekspertarst koostab nende dokumentide alusel omapoolse arvamuse puude raskusastme kohta. Vajadusel küsib ta lisainfot inimese raviarstilt,” kirjeldas ekspertarst Andres Mesila tavalist praktikat.