Carolin Illenzeeri Fondi nõukogu esimehe Vello Väinsalu kõne 19.04.2017

Carolin Illenzeeri Fondi nõukogu esimehe Vello Väinsalu
kõne heategevuslikul õhtusöögil
19.04.2017, Lennusadamas

Tere tulemast Carolin Illenzeeri Fondi igakevadisele heategevuslikule õhtusöögile.

Fond on tänaseks tegutsenud juba 6 aastat ja selle aja jooksul on selline heategevuslik õhtusöök saanud üheks püsivaks traditsiooniks, mis toob kokku Eesti väga erinevate elualade esindajaid kui ka meie sõpru väljastpoolt, kes on valmis toetama Fondi ja selle läbi teenistuses langenud või vigastada saanud kaitseväelaste laste haridust ja huvitegevust.

Fondi luues otsustati, et peamine eesmärk on nende laste hariduse toetamine. Kuid mõeldi ka laiemalt. Nendes lastes näeme sümboolselt ka kogu tulevast põlvkonda, kes on meist veelgi targemad, ühtehoidvamad ja kellede juhtida ja kaitsta saab olema tuleviku Eesti.

Toetades neid lapsi, me suurendame kokkuhoidmistunnet kogu ühiskonnas. See on väga oluline kivi ühe tugeva ühiskonna vundamendis, mille kanda on nii meie igapäevane elu kui ka meie riigi kaitsmine. See on üks osa laiapindsest riigikaitsest ja kõik siinolijad saavad anda oma panuse sellesse, luues ühtehoidvat tagalat ja kindlustunnet neile meestele ja naistele, kes on igapäevaselt teenistuses, kaitstes meie riiki.

Täna on meie Fondi lasteks, kelledega me arvestame nende juba käimasoleval või tulevasel haridusteel, üle saja. See arv ei iseloomusta vaid kunagist valu ja kurbust vaid ka rõõmu, see iseloomustab elu jätkumist. Nii mõnessegi perre, kus keegi vanematest on saanud teenistuses viga, on elu edasi läinud ja perre on sündinud uusi lapsi. Nad on kõik ka meie Fondi lapsed ja me toetame neid.

Kordan siinjuures meie fondi põhimõtet: “meie eesmärk on tagada, et nende laste haridustee ei jääks mitte ühelgi juhul toppama sellepärast, et perekonna rahalised võimalused seda ei luba”. ja lisan siia täna: “ja me loome kindlustunnet tulevikuks, ka neile lastele, kes ei ole veel sündinud“

Oleme otsustanud, et me toetame laste haridusteed kuni nende 25nda eluaastani. Seega, me oleme võtnud potensiaalse kohustuse väga pikaks ajaks, pidades silmas kas või neid lapsi, kes alles hiljuti on sündinud. On ilmselge, et ennem vahetuvad põlvkonnad, kui need väikesed lapsed oma haridustee lõpuni jõuavad. Võib olla juba mõned tänastest lastest on ise need, kes seda ettevõtmist edasi viivad.

Tänased toetused, on need siis heategevuslikest õhtusöökidest, püsiannetustest või muudest Fondi poolt korraldatavatest tuluüritustest, ei ole ainult tänaste kulude katmiseks, vaid ka algkapitaliks Fondi väljamakseteks tulevikus. Me peame olema samaaegselt nii ettevaatavad kui ka igapäevaselt hoolivad oma tänaste laste suhtes. Üheskoos me saame sellega hakkama!

 

Head sõbrad, tänan Teid kõiki, kes Te olete täna siia tulnud!

Teie olete juba head teinud!

Hoiame Eestit ja oma lapsi!