Tegevused Carolin Illenzeeri Fondi lastele 2015

2015. aastal anti välja 26 “ranitsatoetust” summas 200 eurot 26 fondi lapsele ja seda septembris kooliaasta alguse puhul. See on fondi traditsioon, et igal aastal kooliskäivad lapsed saavad “ranitsatoetust”. Samuti jagati välja üks ülikoolis õppimise stipendium summas 1500 eurot. Ülikooli on õppima asumas ka teine fondi laps.
Huvitegevustoetusi on välja jagatud 2015 aastal ligi 2500 euro eest (vastavalt esitatud taotlustele). Lapsevanemad teevad Carolin Illenzeeri Fondi nõukogule kirjaliku avalduse, kus palutakse hüvitada või osaliselt hüvitada lapse huvitegevust. Seejärel vaatab nõukogu laekunud taotluse läbi ja teeb otsuse, millises mahus huvitegevust toetada. Toetati muusikakooli maksude tasumist, ujumistrenni, ratsutamistrenni jms.

LiblikasCIF
Fond korraldas maikuus koos Tanel Padari, Tanel Pandre, Solarise Kino ja Nafta Agentuuriga fondi lastele ja nende sõpradele ühise ürituse – kontsert + kino, kus esines Solaris kinos Tanel Padar and The Sun ning vaadati üheskoos Supilinna Salaselts filmi.
Neli fondi last sai viibida Päikeslaagris augustikuus, mida korraldas Rotary Klubi. Fond tänab kõiki Päikeselaagri korraldajaid ilusa elamuse eest. Carolin Illenzeeri Fond tasus osavõtutasu.
Fondi lastel oli võimalus osaleda Niitväljal toimunud demogolfi turniiril. Septembris toimub Niitvälja Golfiklubis President Cup meistrivõistlus golfis. Sellel aastal oli see seotud heategevusliku üritusega, kus võistlejad said osta golfipalle, mis hiljem helikopterilt alla kukutati golfigriinile. Märgistatud pall oli võitjapall. Ostetud pallide tulu läks Carolin Illenzeeri Fondi. Kuid kõige suurem rõõm oli fondi lastest ja nende sõpradest, kes tulid golfi ka proovima Niitväljale.
Ühe hea annetaja poolt sai ostetud kaks jalgratast lastele, mis ka suvel pidulikult üle anti. Oluline oli see, et kingituseks sai 2 last mitte vaid jalgratta vaid ka kiivri sinna juurde.
Lisaks Fondi lastega ja nende sõprdega külastati Ämari lennubaasi oktoobris olnud koolivaheajal.
Detsembris oli soovijatel võimalus külastada Lotte etendust. Täname siinkohal Teater Vanemuist ja loodame, et sellealased koostööprojektid jätkuvad.

 

Siinkohal tänan kõiki, kes aitasid sel heal 2015. aastal toimida ning panustasid sellesse.
Loodame edaspidi tihedamat koostööd ja pakkuda rohkem elamusi Carolin Illenzeeri Fondile!

Suur aitäh!

Carolin Illenzeeri Fond